Гуми и джанти

0888 400 403

Условия за ползване

Използване на уеб страници, отговорност за продукти

Ванина Експорт АД не поема никаква отговорност във връзка с уеб страниците на фирмата (както и свързани линкове /препратки/ и страници). Използването от ваша страна на уеб страницата се извършва при условие, че при това се изключва всякаква отговорност която Ванина Експорт АД носи за всякакви преки или косвени загуби/щети, претенции за компенсация и/или произтичащи от това щети от какъвто и да е вид и на каквото и да е законово основание, претърпени в резултат на вашия достъп или използване на уеб страницата или информацията съдържаща се в нея, и включващо специално заразяването на вашия компютър с вируси.

Информацията на тези уеб страници (и свързани линкове) не е обвързваща тъй като тя е предназначена да бъде показателна и е само от информационно естество и не представлява предложения или оферти според определението на съответните законови разпоредби. По-подробна информация и договорни условия могат да бъдат получени от съответния оторизиран дилър или от самата организация при отправяне на конкретно запитване и единствено за търговски цели. Не е възможно договор, отнасящ се до представените стоки да възникне въз основа на информацията съдържаща се на тази уеб страница.

Информацията на тези уеб страници (и свързани линкове и страници) и продуктите и услугите описани на нея могат да бъдат променяни и осъвременявани от Ванина Експорт АД по всяко време без предварително предупреждение. Освен ако не е изрично посочено иначе, уеб страниците на Ванина Експорт АД не съдържат никакви гаранции или информация относно каквито и да е характеристики, които водят до поемане на отговорност от страна на Ванина Експорт АД, нито изрично нито по подразбиране, включително по отношение на настоящата валидност, точност, пълнота и качество на въпросната информация.

Съществуването и изпълнението на задълженията и отговорността на Ванина Експорт АД относно продуктите и услугите предоставяни от Ванина Експорт АД се определят изключително от съответните договорни споразумения сключени във връзка с това заедно с настоящата версия на стандартните търговски условия на Ванина Експорт АД които са приложими във всеки случай.

Всяко оспорване на същите ще бъде уреждано в съответствие със законите и разпоредбите действащи в Република България.

Записване и обработване на данни

Ванина Експорт АД съхранява лични данни отнасящи се до лицата ползващи уеб страниците на фирмата, само ако е било дадено разрешение за това.

Единствените данни които се съхраняват касаят датата и час на посещението, посетените страници, името на въпросния доставчик на интернет услуги и името на уеб страницата от която потребителя е получил достъп до уеб страниците на Ванина Експорт АД. Ванина Експорт АД използва тази информация за измерване на активността на уеб страницата, за да изготвя статистики и да подобрява услугите и информацията предоставяни чрез уеб страниците.

Личните данни отнасящи се до потребителите, за чиито използване те са дали позволението си, се използват единствено с цел обработването на запитванията или за целите за които това съгласие е дадено, в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Ванина Експорт АД няма никога да предостави подобни данни на други фирми за тяхна самостоятелна употреба. Ванина Експорт АД няма да предостави на никоя друга фирма данни (лични или не) за самостоятелно ползване.

Бисквитки (Cookies)

Когато посетите нашата уеб страница, информация може да бъде съхранена на вашия компютър под формата на бисквитки. Подобни бисквитки се използват единствено за целите на оптимален дизайн на уеб страницата. Вие можете да изберете да не приемате тези бисквитки в настройките на вашия браузър. Моля, забележете все пак, че някои от функциите може да не са налични в този случаи.

Право на информация

При поискване, имате право да получите безплатно информация за личните данни отнасящи се до вас, които са били съхранени. Вие също така имате право тези данни да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. Ако имате въпрос относно това, моля свържете се с нас на info@vanina-export.com . Ακо получавате достъп до страници или документи от нашите уеб страници и от вас бъде поискано да попълните информация за себе си, моля забележете че тези данни се прехвърлят чрез Интернет връзка от необезопасен тип и поради това могат да бъдат достъпни и манипулирани от неупълномощени за това трети страни.

Линкове към други уеб страници

Линковете към уеб страници, които се обслужват от трети страни са предоставени като допълнителна услуга за вас. Подобни уеб страници са напълно

независимо и извън контрола на Ванина Експорт АД. Ванина Експорт АД не носи отговорност за съдържанието на които и да е от тези уеб страници, обслужвани от трети страни, до които можете да достигнете чрез уеб страниците на Ванина Експорт АД и не поема каквато и да е отговорност за съдържанието им, за тяхното съответствието със законите за защита на данни или при използването на подобни уеб страници.

Наличност на продукти

Тази уеб страница може да съдържа информация относно продукти на Ванина Експорт АД, които не са все още налични. Наличието на подобна информация на тази уеб страницата не предполага, че Ванина Експорт АД възнамерява да обяви че продуктът ще бъде наличен. Молим за вашето разбиране, тъй като поради търговски причини Ванина Експорт АД запазва правото си да добавя, изтегля от обръщение или променя продуктите и услугите които предлага, по всяко време без предварително уведомление.

Търговски марки и авторско право

Търговските марки и логота („търговски марки”) които могат да бъдат видени на тези уеб страници са собственост на Ванина Експорт АД и нейните фирми партньори. Никаква част от информацията на тези уеб страници не бива да бъде тълкувана като предоставяща разрешително или позволение за използване на търговските марки. За това се изисква изричното писмено съгласие на Ванина Експорт АД. Непозволената употреба на тези търговски марки е строго забранена. Ванина Експорт АД ще защитава своите права върху интелектуалната собственост по целия свят, които са предмет на приложимите при всеки отделен случай закони.

Авторско право ©2016 Ванина Експорт АД. Всички права са запазени. Всички текстове, графики, анимации, видеа, музика, звуци и други материали на тези уеб страници са предмет на авторското право и други права върху интелектуалната собственост от страна на Ванина Експорт АД и нейните дъщерни фирми. Употребата с цел имитация на подобна интелектуална собственост без предварителното разрешение на Ванина Експорт АД представлява наказуемо престъпление. Ванина Експорт АД притежава авторските права върху избора, съгласуването и подредбата на материалите на тази уеб страница. Тези материали не могат да бъдат копирани за търговска употреба или разпространение, нито може да бъдат променяни или прехвърляни към други уеб страници. 

©2019 Ванина Експорт АД. Условия за ползване ECE 109 ISO 9000:2001 Уеб дизайн: Studio UXP